. پر کردن تمامی فیلد ها الزامی است
. حد اکثر حجم آپلود طرح 100 مگابایت می باشد
. پس از مشاهده طرح توسط مدیریت سایت ، برای همکاری با شما تماس گرفته می شود.
. پسوند های مجاز برای آپلود : PSD , JPG , PNG ,GIF , CDR می باشد
اشتراک طرح در جامعه مجازی چاپ پائیز